IBRS - International Business & Research Services

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha, 23.ledna 2012

 

IBRS: Češi: Mírná skepse nad eurozónou

 

„Eurozóna v současném složení konec roku 2012 nepřežije“, říká 52 % Čechů. Zbývající si myslí, že eurozóna v současném složení přežije stávající rok. Toto zjištění přinesl výzkum agentury IBRS – International Bussiness and Research Services.

 

12 % lidí je rozhodně přesvědčeno o tom, že eurozóna v současném složení rok 2012 nepřežije. Dalších 40 % je o tom „spíše přesvědčeno“. Na druhé straně jen 8 % dotázaných si myslí, že stávající eurozóna rozhodně přežije rok 2012 a odpověd´ spíše ano zvolilo dalších 40 % respondentů.

 

Skeptičtí k udržení eurozóny jsou o něco více muži (54 %) než ženy (50 %), dále častěji vysokoškolsky vzdělaní lidé (60 %) a lidé ve věku 40-69 let (62 %). Optimisté v řešení problémů eurozóny jsou na druhé straně hlavně mladí lidé do 19 let – více než 66 % z nich se rozpadu eurozóny vůbec neobává.

 

Eurokrize je v současnosti stále aktuálnějším a palčivějším tématem. Nikdo nedokáže bezpečně určit budoucí vývoj eurozóny. Zatímco před několika lety byla představa rozpadu eurozóny spíše nereálnou, v současnosti je na denním pořádku otázka, jestli se Řecko a mnohé další státy vůbec v eurozóně udrží. Pro některé ekonomy představuje právě odchod těchto krizových států z eurozóny bezpečné řešení současné krizové situace v Evropě.

 

Domníváte se, že eurozóna přežije v současném složení rok 2012? (N=1000)

 

Domníváte se, že eurozóna přežije v současném složení rok 2012? (N=1000)

 

IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům z různých oblastí poskytuje plný servis v oblasti marketingového výzkumu. Prostřednictvím svých zástupců je členem ESOMAR. Otázka byla položena v rámci pravidelného měsíčního omnibusu IBRS OBSERVER na reprezentativním vzorku 1000 respondentů z celé České republiky, vybíraných kvótním způsobem. Dotazování probíhalo prostřednictvím tazatelské sítě IBRS osobními rozhovory face to face s přímým zápisem pořízených dat do notebooku (CAPI). Více na: www.ibrs.cz a www.mujpanel.cz

 

Kontakt:

Monika Bérešová

Research Executive

tel.: 274 822 174

GSM: 734 852 651, beresova@ibrs.cz