IBRS - International Business & Research Services

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha, 30. října 2014

 

IBRS: Češi počítají i do budoucna s hnědým uhlím, za ekologické zdroje odmítají připlácet

 

PRAHA (29. října 2014) – Hnědé uhlí má mezi Čechy více příznivců, než by se na první pohled mohlo zdát. Vyplynulo to z aktuálního průzkum IBRS, kterého se zúčastnilo 1200 respondentů z celé České republiky.


Celkem 69% dotázaných se v průzkumu vyslovilo pro využívání hnědého uhlí i v budoucnu. Průzkum současně upozornil na fakt, že až 63% respondentů si není ochotno připlatit za elektřinu, pokud by byla vyráběná z jiného zdroje než z hnědého uhlí.

 

„Lidé si zřejmě i v kontextu událostí na Ukrajině uvědomují výhodu soběstačnosti, kterou skýtají domácí zásoby hnědého uhlí,“ uvedl Tomáš Horejsek z IBRS. Téměř polovina respondentů přitom podle jeho slov souhlasí s tím, že bychom měli využít současné zdroje a čtvrtina oslovených dokonce uvádí, že bychom měli hledat i nové zdroje hnědého uhlí.

 

Průzkum přinesl také další zajímavé výsledky. Pro rychlý útlum těžby je pouze 22% populace, ale i u nich je postoj k útlumu pragmatický. Pokud by totiž díky útlumu těžby hnědého uhlí hrozilo zvýšení cen energie, nárůst nezaměstnanosti či ohrožení soběstačnosti ČR ve výrobě elektřiny, jsou i tito odpůrci ochotni pokračovat v další těžbě.

 

Jakým směrem by se podle Vás mělo ubírat další využívání hnědého uhlí?Hlavní výhodou hnědého uhlí je podle 89% populace fakt, že přispívá k soběstačnosti ČR v dodávkách elektřiny. Další uváděnou výhodou je podle 86% respondentů pozitivní vliv na zaměstnanost v regionech těžby.

 

Mezi obyvateli ČR také přetrvává neochota připlatit si za ekologický zdroj energie. Pouze 23% respondentů by bylo ochotno si připlatit za cenu elektřiny, pokud by byla vyráběná z jiného zdroje než z hnědého uhlí.

 

Byl(a) byste ochoten(a) připlatit si za cenu elektřiny, pokud by byla vyráběna z jiného zdroje, než je hnědé uhlí, ale byla by ekologičtější?

 

 

Dalším zajímavým závěrem výzkumu je to, že obyvatelé jiných regionů ČR mají tendenci přeceňovat negativní vliv těžby na život obyvatel v regionu Mostecka.

 

Z výzkumu vyplývá, že 59% obyvatel ČR se domnívá, že těžba uhlí znepříjemňuje život lidem na Mostecku. V rámci výzkumu tazatelé IBRS položili stejnou otázku i přímo lidem na Mostecku a jen 12% z nich uvedlo, že jim těžba hnědého uhlí znepříjemňuje život.

 

 

O průzkumu a IBRS

 

Výzkum probíhal formou osobního dotazování s přímým zápisem pořízených dat do notebooku na reprezentativním vzorku 1200 respondentů z celé ČR starších 18 let a 800 respondentů z města Most a blízkého okolí. Respondenti

byli vybíráni kvótním výběrem podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště. Výzkum probíhal podle platných standardů ESOMAR.

 

IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům z různých oblastí poskytuje plný servis v oblasti marketingového výzkumu. IBRS se v listopadu 2013 stalo prvním firemním členem Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění – ESOMAR v ČR.

 

Kontakt:

Tomáš Horejsek, IBRS
horejsek@ibrs.cz
GSM: 605 972 633