IBRS - International Business & Research Services

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha, 1.listopadu 2012

 

IBRS: Lidé oceňují moderní služby, které přinesly zahraniční akcionáři českých vodáren

 

Vysokou spokojenost s úrovní služeb ukázal poslední průzkum spokojenosti, který pro vodárenské společnosti ze skupiny Veolia Voda provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS – International Business and Research Services s.r.o. Výzkumu se zúčastnilo 3 700 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem. Telefonické šetření probíhalo v Praze, Středočeském, Libereckém, Ústeckém, Královehradeckém, Jihomoravském a Zlínském kraji.

 

„Celkově je se službami, které nabízejí vodárenské firmy ze skupiny Veolia Voda, spokojeno 94 % respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů, který dosahuje 88%. Nejvyšší celková spokojenost je u firemních zákazníků (96 %), zde je zároveň nárůst spokojenosti proti loňskému roku o 3 %“, říká Miloš Rybáček, jednatel společnosti IBRS.

 

S kvalitou pitné vody spokojeno 92% zákazníků

 

„Nejvyšší vliv na celkovou spokojenost má parametr kvality vody a spokojenost s plynulostí dodávky vody. U obou parametrů je spokojenost vysoká napříč všemi segmenty“, dodává Miloš Rybáček. S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 92 % respondentů, u bytových družstev a firem dokonce 94 % respondentů. Tomu odpovídá i používání vody z kohoutku na pití – celkem 88% respondentů uvedlo, že vodu z kohoutku pije, nejčastěji v Olomouci a ve Zlíně, kde bylo procento dokonce 92 %. Tyto výsledky odpovídají tomu, že na podporu pití vody z vodovodu Veolia Voda organizuje řadu aktivit. Jen jedno procento respondentů zažilo někdy přerušení dodávky vody, z toho plyne velmi vysoká spokojenost s plynulostí dodávek vody. Plných 99 % respondentů bylo s plynulostí dodávky vody spokojeno.

 

Výzkum potvrdil také mimořádnou spokojenost s profesionalitou zaměstnanců

 

Plných 97 % respondentů, kteří přišli do kontaktu se zaměstnanci vodárenských společností ze skupiny Veolia Voda jsou s jejich profesionalitou spokojeni. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru je dokonce spokojeno celých 99 %. U těchto hodnot agentura IBRS zaznamenala navíc mírný nárůst spokojenosti o oproti loňskému roku.

 

Roste důraz na moderní způsoby komunikace

 

S vyřízením požadavku na zákaznickém centru je spokojeno 92 % respondentů. V posledních 12 měsících navštívilo 6 % zákaznické centrum, 7 % telefonovalo na zákaznickou linku. S množstvím informací je celově spokojeno 79 % respondentů. Preference jednotlivých způsobů poskytování informací se liší podle segmentů. U individuálních zákazníků se preferovaný způsob odvíjí od věku a vzdělání respondentů – mladší a s vyšším vzděláním preferují elektronickou formu komunikace (internet, SMS, e-mail), naopak starší upřednostňují tradiční formy – zejména brožury a letáky.

 

IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům z různých oblastí poskytuje plný servis v oblasti marketingového výzkumu. Prostřednictvím svých zástupců je členem ESOMAR. Otázky byly položeny 3700 respondentům vzorku z celé České republiky, vybíraných kvótním způsobem. Dotazování probíhalo telefonicky s přímým zápisem do počítače (CATI). Více na: www.ibrs.cz a www.mujpanel.cz

 

Kontakt:

Monika Bérešová

Research Executive

tel.: 274 822 174

GSM: 734 852 651
beresova@ibrs.cz