IBRS - International Business & Research Services

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha, 29.července 2013

 

IBRS: Podpora jaderné energie v České republice je na vzestupu

 

V posledních dvou letech roste podpora jaderné energetiky v České republice. V současnosti jsou dva ze tří Čechů (66 %) pro její rozvoj. Jak vyplynulo z letošního průzkumu agentury IBRS, od roku 2011 se zvyšuje podíl obyvatel ČR, kteří jsou pro rozvoj jaderné energetiky a to celkem o 12%. Mezi důvody patří například požadavek na energetickou soběstačnost České republiky, nebo požadavek na čistou výrobu elektřiny.

Pokud by se nyní konalo referendum o výstavbě nových jaderných bloků jaderné elektrárny Temelín, zúčastnila by se ho více než polovina populace. Celkem 84% účastníků referenda by hlasovalo pro výstavbu, což je o 22% více než v roce 2011.

 

Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energie v naší republice?

 

 

Drtivá většina Čechů je přesvědčena o tom, že Česká republika musí být v energetice soběstačná. Tato zjištění vyplynula z letošního průzkumu agentury IBRS.
 

Myslíte si, že by Česká republika měla zůstat i do budoucna ve výrobě elektřiny  soběstačná?

 
Podle většiny dotazovaných by měl být v budoucnu energetický mix České republiky složen především z jádra, případně obnovitelných zdrojů. Respondenti mezi nimi však rozlišují a zcela jednoznačně se nepřiklonili k žádnému z nich. Většina populace proto uvádí, že jedinými možnými zdroji energie, které jsou do budoucna schopny pokrýt spotřebu energie, jsou jádro a obnovitelné zdroje.

 

Česká republika má několik variant energetické koncepce země do roku 2030. Které výrobní zdroje, by podle Vašeho názoru měly mít na výrobě elektřiny do roku 2030 největší podíl?

 

Průzkum probíhal formou osobního dotazování s přímým zápisem pořízených dat do notebooku na reprezentativním vzorku 500 respondentů z celé ČR starších 18 let. Respondenti byli vybíráni kvótním výběrem podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

 

IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům z různých oblastí poskytuje plný servis v oblasti marketingového výzkumu. Prostřednictvím svých zástupců je členem ESOMAR. Více na: www.ibrs.cz a www.mujpanel.cz

 

Kontakt:

Monika Bérešová

Research Executive

tel.: 274 822 174

GSM: 734 852 651, beresova@ibrs.cz