IBRS - International Business & Research Services

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha, 9.listopadu 2012

 

Ferring Pharmaceuticals

 

IBRS: Spokojenost klientů center asistované reprodukce

 

S centry asistované reprodukce je celkově spokojeno 99 % jejich klientů (velmi spokojeno je 78 %, spíše spokojeno 21 %). Rozhodná míra spokojenosti se proti roku 2010 zvýšila o 6 % – tyto a další výsledky ukázal aktuální průzkum agentury IBRS, který proběhl ve spolupráci s generálním partnerem projektu, společností Ferring. Projekt měření spokojenosti klientů center asistované reprodukce je od roku 2009 pravidelně realizován na vzorku klientů těchto center.

Celkovou spokojenost pozitivně ovlivňují především celková atmosféra v centrech, odbornost personálu a důvěra k ošetřujícímu lékaři – spokojenost s těmito parametry je vysoká a zároveň jsou tyto parametry pro klienty velmi důležité. Naopak rezervy jsou v zázemí pro klienty a u zajištění citových a duchovních potřeb a – tyto parametry jsou pro respondenty také relativně důležité, ale spokojenost s nimi je nižší.

 

Jak jste celkově spokojen/a s tímto centrem asistované reprodukce?

 

Přestože je celková spokojenost vysoká napříč všemi sledovanými centry, objevují se mezi nimi rozdíly v hodnocení dílčích parametrů. Nejvýraznější rozdíly mezi jednotlivými centry, které se výzkumu zúčastnili, jsou u hodnocení zázemí pro klienty a odlišné je také hodnocení technického vybavení jednotlivých center.

 

Vysokou důvěru mají u klientů center asistované reprodukce zdravotní sestry. Celkem 99 % respondentů uvedlo, že mají ke zdravotním sestrám důvěru a 97% klientů většinou dostalo srozumitelnou odpověď na položenou otázku. U těchto hodnot byl navíc zaznamenán nárůst rozhodné míry souhlasu proti roku 2010. Výsledky mohou odrážet fakt, že zdravotní sestry se pravidelně účastní školení realizovaných partnerem projektu, společností Ferring.

 

V porovnání s předchozími lety jsou klienti méně často seznamováni se svými právy. Často jsou žádáni pouze o jejich podpis, aniž by jim byly podrobněji vysvětleny konkrétní náležitosti. Od roku 2009 se tak snížil podíl těch, kteří byli seznámeni s právy klienta, o 6 % na současných 68 %.

 

K dalšímu zkvalitnění péče v centrech asistované reprodukce by podle klientů přispěl především kontakt se stále stejným lékařem (42 %) a kratší čekací doba (31 %).

 

Výzkum spokojenosti klientů center asistované reprodukce byl realizován na vzorku 585 klientů z 13 různých center asistované reprodukce z celé ČR. Dotazování probíhalo formou ankety při odchodu z centra s asistencí pracovníků centra (podle metodické instruktáže IBRS). IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům z různých oblastí poskytuje plný servis v oblasti marketingového výzkumu. Prostřednictvím svých zástupců je členem ESOMAR. Více na: www.ibrs.cz a www.mujpanel.cz

 

Kontakt:

Tomáš Horejsek

Research Executive – Production manager IBRS

tel.: 274 822 174

GSM: 605 972 633
horejsek@ibrs.cz