IBRS - International Business & Research Services

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha, 30.srpna 2012

 

IBRS: Díky označení pečiva na prodejnách poroste zájem o čerstvé pečivo

 

Od 1. srpna 2012 musí obchodníci v označení výrobků odlišovat rozpékané pečivo a rozmrazované výrobky od čerstvého pečiva. Obchodníci musí viditelně označovat pečivo na štítku tak, aby spotřebiteli bylo hned jasné, které produkty jsou čerstvé a které ne. Nejčastěji bývá pečivo označeno nápisy: „ze zmrazeného polotovaru“. S takovým označením pečiva se již setkalo 58 % respondentů.

 

Právě na základě označení bude více preferovat čerstvé pečivo celkem 60% respondentů. Zbývající nadále nebudou příliš rozlišovat mezi čerstvě upečeným a rozpékaným pečivem. Toto zjištění přinesl výzkum agentury IBRS – International Bussiness and Research Services.

 

Preference čerstvého pečiva je vyšší u žen (70 %) a rovněž u vysokoškolsky vzdělaných respondentů (70 %). Naopak 56 % lidí se základním vzděláním se informací o tom, jestli je pečivo čerstvé nebo rozmražené řídit nebudou.

 

Budete na základě této informace při Vašich nákupech více preferovat nákup čerstvého pečiva? (N=1000)

 

IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům z různých oblastí poskytuje plný servis v oblasti marketingového výzkumu. Prostřednictvím svých zástupců je členem ESOMAR. Otázka byla položena v rámci pravidelného měsíčního omnibusu IBRS OBSERVER na reprezentativním vzorku 1000 respondentů z celé České republiky, vybíraných kvótním způsobem. Dotazování probíhalo prostřednictvím tazatelské sítě IBRS osobními rozhovory face to face s přímým zápisem pořízených dat do notebooku (CAPI). Více na: www.ibrs.cz a www.mujpanel.cz

 

Kontakt:

Monika Bérešová

Research Executive

tel.: 274 822 174

GSM: 734 852 651, beresova@ibrs.cz