ibrs.cz
Brand, image, reklama
 • Znalost a brand image
 • Pretesty a posttesty
 • Diagnostika a optimalizace komunikace
 • Testování claimů, direct mailu, webu
 • Brand experience study
 • Brand positioning
 • Love x trade x trust mark
 • Brand archetyp
 • Monitoring sponzoringu
 • Product placement study
 • PR monitor
 • Life style, typologie, segmentace