Od malé firmy až po velké korporace

Realizujeme projekty výzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění včetně navazujícího poradenství pro klienty z různých typů businessu a různé velikosti. Preferujeme otevřenou a dlouhodobou spolupráci, založenou na důvěře.

Podle způsobu realizace respondenty dotazujeme CATI /telefonicky s přímým zápisem do počítače/, CAPI face to face /osobní dotazování se zápisem pořízených dat do notebooku/, CASI a CAWI /online dotazování/ nebo PAPI /osobní dotazování se zápisem do papírového dotazníku/.

 

Při realizaci kvantitativních výzkumů používáme zpravidla kvótní výběry, výjimkou však není ani pravděpodobnostní model výběru. Dotazování probíhá většinou v domácnostech respondentů. U testů konceptů nebo produktů formou IN HALL a u rychlých menších výzkumů přímo na ulici.

 

Kvalitativní výzkumy realizujeme zpravidla formou skupinových diskusí /focus groups/ nebo individuálních hloubkových rozhovorů /INDEPTH/. Zajímavou možností je i realizace FOCUS GROUPS ONLINE.

Pro jednotlivé oblasti marketingového výzkumu používáme řadu ucelených nástrojů a technologií. Nejčastěji /ale nejen/ pro naše klienty realizujeme:

 

 • Výzkumy spotřebitelského chování
 • Brand image study
 • Pre a post testy reklamy a komunikace
 • Mystery shopping / calling projekty
 • Testy konceptů a produktů
 • Churn výzkumy
 • Trackingové výzkumy /advertising tracking nebo spotřebitelský tracking/
 • Product performence Monitor
 • Výzkumy spádové oblasti – Trading area survey
 • Segmentace, typologie, life style
 • Výzkumy potenciálu a nákupní simulace
 • Výzkumy cenové citlivosti
 • Výzkumy spokojenosti a loajality zákazníků