ibrs.cz

SLUŽ
BY

Online CAWI, CASI

Ještě před 5 lety jsme online dotazovali 10% respondentů. Minulý rok už 70%. Máme vlastní online panel, který neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

Face to face CAPI

80% našich face to face tazatelů sbírá data do notebooků. Je to rychlejší a levnější, má to lepší kvalitu a je tam lepší kontrola.

Pravidelný omnibus

Multiklientní výzkumy

23 let na měsíční bázi na reprezentativním vzorku 18+, dříve face to face, poslední dobou kombinací online a CATI dotazování. Klienti si do něj můžou zadávat svoje vlastní otázky a nebo odkoupit už hotový multiklientní výzkum z různých industry a s různým zaměřením.

Focus groups

Indepth rozhovory

CLT testy

V Praze ve vlastním studiu, jinde ve více než 100 městech v ČR s moderátory, kteří jsou specializovaní na různé industry. Zároveň s možností streamování zvuku a obrazu. A nebo taky online FG, online IDI a nebo TELEDEPTH.

Telefonické CATI

VOIP, 25 míst, anonymizace, oddělená pracoviště, audiorecording, průběžné sledování kvality, automatické i záměrné výběry.

Mystery shopping, calling

Víc než 1000 mystery shopperů pravidelně fiktivně nakupuje různé zboží a služby – od FMCG přes bankovní, telco a energo produkty až po auta a letenky.

Vyhodnocení, PR, infografika

Používáme přehledné výstupy, infografiku a některé výsledky pravidelně publikujeme.

Umělá inteligence

Od ledna 2023 využíváme pro kódování spontánních odpovědí a pro vyhodnocení závěrečných zpráv z jednotlivých výzkumů umělou inteligenci OpenAI – ChatGPT, což nám i naším klientů výrazně zkracuje čas vyhodnocení a zlevňuje a zkvalitňuje finální výstup.