ibrs.cz

O
NÁS

Už 25 let poskytujeme klientům z různých industry full services v marketingovém výzkumu.
Mezi naše klienty patří nejen velké korporace, ale i menší firmy. Vždycky klademe důraz na kvalitu, flexibilitu a srozumitelnost a vždycky nám jde o to, aby naše práce byla pro klienta maximálně přínosná a užitečná. Proto máme nejradši adhoc výzkumy s jasným cílem a zadáním.

Používáme řadu různých licenčních i volných technologií jako třeba Perception Analyser, ACA conjoint, oční kameru, videomystery shopping, kalibrace verbálního potenciálu, NPS, Effort score …, které ale vždycky podřizujeme cílům projektu a klienta. Nikdy naopak.

Víme, že každý klient a každý projekt je jiný, a proto vždycky nabízíme řešení, které je jedinečné. Zároveň ale víme, jak důležité a zajímavé je srovnání. Za čtvrt století na českém trhu máme nejen dost zkušeností, ale pro vybrané oblasti i dost benchmarku.

Jsme korporátním členem ESOMARu, což pro nás a naše klienty znamená, že se řídíme jeho pravidly a postupy a že kvalita není jenom prázdný pojem.

ESOMAR Membership Information

ESOMAR Membership Information